facebook

Uslovi korišćenja

 

Dobrodošli na informativno zabavni portal Report.rs.

Korišćenjem bilo kog dela ovog portala automatski prihvatate sva aktuelna pravila. Nijedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Pravila i uslovi korišćenja Report.rs odnose se na celokupan sadržaj, a korisnici su dužni da ih redovno čitaju.

Autorska prava

Report.rs polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Linkovi na druge veb stranice

Report.rs sadrži podatke, informacije i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Report.rs nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Report.rs nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na portalu Report.rs. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Report.rs nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Pravo na izmene sadržaja i usluga

Report.rs zadržava pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez prethodne najave.

Portal možemo učiniti privremeno nedostupnim kada je to potrebno zbog podrške, održavanja ili izmene sadržaja.

Oglašavanje

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

Report.rs nije odgovoran za:

Tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na portalu, osim onih koje se odnose na usluge portala Report.rs, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.

Brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje portala.

Bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na internetu, do koga se došlo pomoću ovog portala. Korišćenjem portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog portala, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog portala. Report.rs zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj portal.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. Report.rs nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Pravilno ili nepravilno korišćenje portala, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu.

Bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portala, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na portalu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa portalom.

Nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru portala nisu stavovi Report.rs-a već ih na portalu samo prenosimo “onakve kakvi jesu” i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu.

Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Report.rs će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

Pristanak na pravila i uslove korišćenja portala

Samim korišćenjem portala Report.rs pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih pravila i uslova korišćenja portala Report.rs u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika.