Kategorija: Emocija

“Emocionalna inteligencija je “skup emocionalnih veština koje nam omogućuju da odaberemo ispravan način upotrebe osećaja i nesvesnih, instinktivnih mehanizama u interakciji sa drugim ljudima, kao…

Opširnije