Kako dete usvaja govor

 

Govor predstavlja način komunikacije među ljudima uz pomoć određenog sistema simbola. Da bi dete moglo učiti govor, ono istovremeno mora razviti sposobnost simbolizacije i razumevanja simbola.

Poređenja radi spomenuli bismo da i životinje upotrebljavaju razne vrste govora. Pčele, na primer, komuniciraju međusobno plesom i kontaktom antena, delfini razgovaraju pomoću ultrazvuka, ptice i sisari ispuštaju različite krikove. Ali taj govor je nasleđen i ne može se usavršiti iz jedne generacije u drugu.

Suprotno tome, ljudsko biće uči jedan vrlo komplikovan sistem šifri koji je u isto vreme sažetak milenijumskog ljudskog iskustva, instrument društvenog saobraćanja i prenosnik apstraktnog mišljenja.

Međutim, mogućnost da se jezik nauči uslovljena je u isto vreme i fiziološkom zrelošću detetovog nervnog sistema i procesom njegove socijalizacije. Kao što se učenje govora ne može ubrzati dok se ne ispune ta dva osnovna uslova, isto je tako tešto nadoknaditi i manjak kulturnog uticaja u razvitku govora. Poznato je koliko je teško naučiti govoru tzv. divlju decu koja su kao novorođenčad bila ostavljena u divljini i koja su pukim slučajem preživela. Ako zvukovi što ih dete proizvodi izazovu odobravanje njegove okoline, dete će biti ohrabreno da u određenoj situaciji te zvukove reprodukuje radije nego neke druge. Ujedno dete nastoji da oponaša ono što čuje i da izazove odgovor. Zvučni simboli dobijaju na taj način svoje značenje.

Učenje jezika se podudara, kao što smo već spomenuli, sa nastankom simboličkog mišljenja i sledi korak po korak razvitak ličnosti. Tako je plač deteta prva manifestacija detetovog glasanja i predstavlja rudiment kasnijeg govora. To je, u stvari, vrlo jednostavan nervni refleks koji se malo po malo pretvara u apel upućen okolini. Posle toga dete počinje gukati od zadovoljstva, što predstavlja ujedno i vokalni trening i ispitivanje vlastitih glasovnih mogućnosti. Dete takođe oponaša određene zvukove a da oni za njega još nemaju određenog značenja.

 

Izvor: cuvarkuca.hr, Foto: unsplash

Copy link
Powered by Social Snap