Numerologija – slaganje brojeva

 

Numerologija Vam može pomoći da sagledate Vaše partnerske odnose: u poslu, u ljubavi, prijateljstvu, seksu itd.
Slaganja zavise od kombinacije brojeva, kao i od astro – koda.

Na primer: lična jedinica i lična dvojka mogu jako lepo da se dopunjuju u poslu, jer ce jedinica biti lider, a dvojka ce upijati njegove ideje i uspešno ih sprovesti. Odnos između jedinice i jedinice ume da bude dosta napet i problematičan, posebno u emotivnom delu.

Dvojka u odnosu na druge brojeve će uvek težiti da postigne sklad, jer ono što treba da kaže zadržava za sebe, ona je po prirodi neodlučna i promenljiva. Ipak taj sklad ne postiže jer, u zavisnosti od drugih brojeva, stvara dosta negativnosti i stvara osećaj kod drugih da je neiskrena i ponizna.

Trojka često dolazi u sukobe sa jedinicom, koja pokušava da nadvlada trojku, a koja je po prirodi tvrdoglava, pa su ovakvi odnosi jako naporni i teški, bilo da se radi o poslovnom ili emotivnom odnosu. Lepo se može slagati sa peticom i devetkom, ali ovaj broj mnogi doživljavaju neozbiljno.

Četvorke, poznate kao dobri organizatori, će se jako teško složiti sa trojkom, koja je razigrana i kreativna, kao i sa devetkom, koja je humana i svestrana, što “hladne” četvorke neće razumeti i prihvatiti njihovu pomoć.

Petica se neće dobro složiti sa dvojkom, jer petica voli svoju slobodu i prilično otvoren odnos, dok je dvojka sušta suprotnost, sklona da trpi i da menja misljenja, ali je za razliku od petice poslušna.

Šestica ulazi u sukobe sa neparnim brojevima. Od svih brojeva dvojka poseduje najbolju sposobnost da se prilagodi šestici, jer zna da ceni šesticinu brigu i da joj pomogne na bilo koji način.

Sedmice svi drugi bolje razumeju nego oni sami sebe. Umeju da izbegnu sukobe ili će naprasno ući u iste. Sedmica najčesće ulazi u sukobe sa humanom šesticom, koja ne razume sedmicinu čudnu narav.

Osmica ulazi u konflikte često sa neparnim brojevima. Jedan od najčesćih primera je odnos između osmice i jedinice, jer su oboje jako energični i često se nadmeću za moć. Posebno je to naglašeno kada je žena jedinica, a muškarac osmica.

Devetka ima veliku moć fleksibilnosti za druge, ali je dosta zatvorena kada se radi o njoj samoj. Imaće čudan odnos sa sedmicom, jer sedmica neće hteti da prihvati saradnju i savete, kao i sa četvorkom koja je temeljna i dosta tvrdoglava. Takođe joj neće u potpunosti odgovarati ni dvojka, jer su oba broja tajanstvena.

Sudbina je nešto što ne možemo promeniti – rođenje, mesto gde ćemo živeti i sa kim cemo živeti (ne možemo birati roditelje, braću, sestre). Takođe i smrt je sudbinski predodređena, a sve ostalo je promenljivo. Mi se rađamo sa određenim sposobnostima koje ćemo možda iskoristiti, a možda i nećemo. Numerologija je nauka koja precizno može da Vam ukaže na Vaše potencijale i da Vam ukaže na povoljne periode u Vašem životu ali kako izbeći nepovoljne, tj. lakše ih prevazići.

 

Izvor: numerologijasrbija.com, Foto: unsplash

Copy link
Powered by Social Snap