Mitovi o evoluciji – za sve one koji ne veruju u evoluciju

 

Evolucija je činjenica, a ovo su mitovi o evoluciji.

Zar vi verujete u evoluciju? To pitanje čujemo sa vremena na vreme. I svaki me put baci u očaj. Šta reći? Ima li se uopšte smisla truditi se? Poput Sizifa krećem iznova: To nije stvar vere… Naučne se teorije ne prihvataju činom vere. One su dosledni pojmovni modeli kojima objašnjavamo celi skup činjenica. Osim toga, teorije daju proverljiva predviđanja. Činjenice su pak iskustvena opažanja koja su, po principu, dostupna svima. Proverljive pretpostavke kojima možemo objasniti činjenice nazivamo pak hipotezama. Višestruko potvrđene hipoteze prerastaju u teorije. I tako dalje.

Sve je ovo abeceda nauke koja je u našem obrazovanju, nažalost, vrlo marginalizovana. Mnogi studenati fizike, hemije i biologije diplomiraju a da ne shvate suštinu nauke. Nedavno sam našao jedan svetli primer koji me stvarno oduševio: neučnu početnicu za britanske brucoše biologije, knjigu Johna Ellisa How Science Works: Evolution. Pisao sam profesoru Ellisu i pitao ga smem li koristiti materijale iz njegove knjige za svoje predavanje. Ne samo da je pristao nego mi je odmah poslao dva primerka svoje knjige i sve originalne slike iz knjige. E, to ja nazivam nesebičnim zalaganjem u svrhu promovisanja nauke.

Motivisan Ellisovom knjigom i podstaknut pitanjima svojih naivnih poznanika koji ne veruju u evoluciju odlučio sam komentarisati tri najraširenija mita o evoluciji. Odabrao sam ih iz teksta Top 10 Myths about evolution (And How We Know It Really Happened) koji je objavio Skeptics Society, 2010. godine.

Ako ljudi potiču od majmuna zašto se svi majmuni nisu razvili u ljude?

To je pitanje pogrešno postavljeno i pokazuje potpuno nerazumevanje temeljne ideje evolucije. Ljudi se, naravno, nisu razvili od majmuna koji danas žive i koje, na primer, možemo videti u zoološkom vrtu. Stvar je u tome da ljudi i današnji majmuni imaju zajedničkog pretka. Zapravo je poenta ta da su na evolucijskom stablu ljudi i današnji majmuni prilično blizu, da predstavljaju grane koje su se relativno nedavno (s obzirom na starost Zemlje) razdvojile. Što se zajedničkog pretka tiče, njega možemo naći sa svakim živim stvorom koji postoji, ili je postojao, na ovoj planeti. Zajedničkog pretka imamo i sa psom i sa magarcem i, ako baš hoćete, sa dinosaurom. Ta kriva slika majmunskog porekla čoveka, koja je mnogima tako odbojna, duhovito je prikazana u legendarnom dijalogu Franje i Mine u filmu ko peva zlo ne misli.

Franjo: Ja sam čitao jednu knjigu o tome kako je postao čovek. Tamo sve piše. Najpre su bile ribe, onda su ribama porasle noge, i tako, sve do čoveka.
Mina: To nije ona knjiga gde neki Englez piše da su ljudi postali od majmuna?

Franjo: Pisca se više ne sećam, ali knjiga je imala predivne korice, pače sa zlatorezom!
Mina: Ne znam, ja sam tako čula. Al ako je on postao od majmuna, ja nisam!

Evolucija je samo teorija

Evolucija je samo teorija Eh, ova mi je tvrdnja najdraža. Da, evolucija jeste teorija. Samo teorija. Ali, moram podsetiti na nešto vrlo trivijalno. Reči imaju višestruka značenja. Kolokvijalno, teorija znači nagađanje ili pustu priču. U naučnom kontekstu reč teorija je, kao što sam već napisao na početku, dosledni pojmovni model kojim objašnjavamo celi skup činjenica.

Ali, nije samo evolucija jedna teorija. Sve je u nauci je samo teorija.

Cela je nauka skup ideja koje možemo zvati teorijama ili modelima. Pitanje je jedino koliko je koja teorija dobro potvrđena činjenicama. U slučaju teorije evolucije te su potvrde toliko brojne i dosledne da teoriji daju status prirodnog zakona.

Drugi zakon termodinamike dokazuje da je evolucija nemoguća

Oni koji ovo tvrde pokazuju da su neznalice ne samo u biologiji, nego i u fizici. Da razjasnimo osnovne pojmove. Evolucija je promena naslednih svojstava bioloških populacija iz generacije u generaciju. Promenama se vrste prilagođavaju svojoj okolini. Ukratko, vrste se razvijaju ili evoluiraju. A razvoj najčešće vodi (iako ne nužno) povećanju kompleksnosti ili, grubo govoreći, većoj uređenosti. Drugim rečima, evolucijom raste red. Sa druge strane, prema drugom zakonu termodinamike (jednom od temeljnih zakona u prirodi) entropija zatvorenog sistema može isključivo rasti. Entropija je vrlo netrivijalni pojam u fizici, ali za ovu svrhu je dovoljno reći da se entropija može shvatiti kao mera nereda u sistemu.

Prema drugom zakonu termodinamike, red u sistemu može se jedino smanjivati. Dakle, fizika tvrdi da se red smanjuje, a biologija da red raste. Ko je u pravu? Kontradikcija je, naravno, prividna. Drugi zakon termodinamike važi za zatvoreni sistem, a planeta Zemlja (na kojeoj se odvija evolucija živih bića) nije zatvoreni sistem. On neprekidno prima energiju sa Sunca. O tom sam pitanju detaljno pisao pre dve godine u blog-postu Fizika za pesnike (1): drugi zakon termodinamike. Ovde recikliram deo tog teksta:

Živa bića, na prvi pogled, narušuju drugi zakon termodinamike jer imaju stalan ili čak rastući red. Njihova se entropija ne povećava nego se čak smanjuje, odnosno idu u smeru većeg reda (što je očito u vreme embrionalnog razvoja). Nijedno živo biće, naravno, nije zatvoreni sistem. Dok je živo, neprestano izmenjuje energiju i materiju sa okolinom. Entropija se može smanjivati u delu sistema (živo biće), ali mora rasti u celokupnom zatvorenom sistemu (živo biće + okolina). Takođe, česte su tvrdnje kreacionista da evolucija ne postoji upravo zbog drugog zakona termodinamike. Kao, drugi zakon termodinamike je dokaz da evolucija ne može postojati jer bi, eto, njeno postojanje narušilo taj prirodni zakon. Pogrešno. Ne postoji protivrečenje, i to zbog Sunca. Kreacionisti ne samo da ne razumeju evoluciju nego, naravno, ne razumeju ni drugi zakon termodinamike. Cela Zemlja, takođe, NIJE zatvoreni sistem. Ona neprekidno prima energiju od Sunca. Ta energija koja na Zemlju stiže spolja omogućava da se lokalno odvijaju procesi u kojima se entropija smanjuje. U širem sistemu (Zemlja + Sunce) entropija neprekidno raste odnosno drugi zakon termodinamike važi.

 

Izvor: cudaprirode.com, Foto: unsplash

Copy link
Powered by Social Snap